Logotyp.jpg
Home Grävlingar logo Protokoll KonstskatterKrakans bio
HEMGRÄVLINGARPROTOKOLLKONSTSKATTERKRÅKPALATSET
Vägsamfälligheten där kvinnorna är vackra, barnen duktiga och gubbarna någorlunda hyggliga. Och sanningen flexibel.
Bland alla utmärkta arbetsinsatser under året uppmärksammas speciellt en vägarbetare som den skickligaste och mest framträdande under året. Under de första  åren verkade en interimskommitté. Efter att ordföranden i denna föreslagit sig själv 15 gånger utökades kommittén med ytterligare två betrodda vägarbetare. Då dessa genast föreslog sig själva återremitterades arbetet. Efter moget övervägande godtogs Erik "Bendel" Gustavsson som föreningens första grävling.

Efter det inledande debaclet med val av grävlingar har nu arbetet formaliserats. Årets grävling utses av tidigare grävlingar och dessa kan ej rösta på sig själva. För att nogsamt studera insatser under vägarbetet har grävlingkommitten infört inspektioner under vägarbetena. Grävlingstrofén utdelas under augusti månad. Denna vackra souvenir är tillverkad av en lokal hantverkare och den äkta grävlingen upphittades under en styrelseresa till lokala vägföreningar i Skaraborgs län våren 1999.

Glöm inte att Grävlingjuryn utför flygande kontroller för att säkerställa att Grävelina står på hedersplatsen i hemmet. Står hon undanstoppad i någon mörk och dragig garderob återkallas vandringspriset och den missbrukande innehavararen steglas i Drängstugan !” Grävlingkommittén vill ta tillfället i akt och tydligt förstärka fjolårets maningsord till Grävlingen. Hedra en Grävling, oavsett sort, som det anstår en Grävling!SAMFÄLLIGHETENS GRÄVLINGAR1999bendel%20gravling.jpg

1999 Erik "Bendel" Gustafsson :

Erik Bendel Gustavsson valdes av en enhällig jury till Århundradets Vägarbetare dvs 1999 och resten av 1900-talet. Gustavsson var sansad efter utnämningen, cyklade hem till sin sneckebo och öppnade en obegagnad flaska starkvara.

Vägföreningens förste Grävling var framlidne Erik "Bendel" Bendel Gustafsson. Gustafsson hade under många år lett och inspirerat vägarbetare så att vägen kunnat hållas i gott skick. Gustafsson var uppväxt under små omständigheter i Olskroken. Familjen hade en kolonilott vid Härlanda fängelse där Gustafsson lärde sig det elementära i väghållning. Det skall påpekas att ingen i Gustafssons familj hade någon närmare koppling till fängelset.

Gustafsson var född 181818 och under kriget stationerad på en av Kungliga Flottans kryssare. Under en permission, då han cyklat till Spekeröds dansbana, träffade han sin Elin. De blev ett par och gifte sig 1943. När Fräntorpskolonin anlades i slutet av 1940-talet köpte Gustafsson en andel i denna. Där ägnade han och Elin sig åt jordbruk i mindre skala med kunskaperna från Härlanda, dock ej fängelset. Dessa kunskaper kom väl till pass för att hålla grusgången till stugan i fint skick. När kolonin lades ner för husbyggnation hittade Gustafsson sitt lilla hemman i Floda. Han blev snabbt väl bekant med Bertil Karlsson i Sika, även han en erkänt skicklig vägunderhållare.

Gustafsson gjorde sitt sista vägarbete 2010. Han bröt lårbenshalsen på hösten 2011 men lyckades återhämta sig så han kunde besikta sin bil och springa de fyra trapporna till lägenheten i Björkekärr med sin pallbock. Bendel dog av en infarkt Annandag Jul 2011.

Gustafssons moped övertog Peter Johansson, hans bil övertogs av en SAAB-entusiast och hans cykel av Erik Högberg.

Grävlingkommittens motivering:

Erik Bendel Gustavsson valdes av en enhällig jury till Århundradets Vägarbetare dvs 1999 och resten av 1900-talet. Gustavsson var sansad efter utnämningen, cyklade hem till sin Sneckebo och öppnade en obegagnad flaska starkvara.
"Erik "Bendel" Gustavsson som enträget vädjade om ynnesten att bli föreningens första grävling".

2000 Claes Ohlsson (Hjortås):

2000gravling1small.jpg 2000gravling2small.jpg 2000gravlingsmall.jpg

Samfällighetens mångårige ordförande Claes Ohlsson utsågs enhälligt till Årets Grävling. Ohlssons energi, goda omdöme och stora arbetsinsats under många år gjorde utnämningen till en självklarhet.
Ohlsson och hela hans släkt var framstående och välrenommerade murare och har verkat i kommunen under alla år. Ohlsson gjorde sig tidigt till en förkämpe för murarskrået. Speciellt det arbetsmiljötekniska intresserade honom. Genom många föredrag delade Ohlsson med sig av sina erfarenheter. Här intill är en liten film där muraremästare Claes Ohlsson Hjortås redogör för ett arbetsmiljöfall med en skoglig murare. Beskrivningen är tänkt att vara underlag för en analys och en åtgärdsplan för dylika olyckor. Fallet kan med fördel tillämpas för att undvika andra typer av arbetsplatsolyckor inom yrkeslivet.

Grävlingkommittens motivering:

"Claes Ohlsson krävde under ett antal årsmöten att bli hedrad som grävling. Föreningsstämman var in i det längsta tveksam men efter Ohlssons ryggonda och hot om  att ej utföra potthålsarbete utnämndes verkligen Ohlsson vid vägarbetet år 2000. Sekreterare Högberg har enträget protesterat mot valet, så enträget att han tillfälligt tvingats från skogsområdet".

2001 Kari Sokka:

2001gravling1small.jpg

Kari Sokka, vår finländske medarbetare, valdes enhälligt till Årets Grävling. Sokka har genom åren lärt ut hygien (bastubad) till vägarbetarna efter att han med iver och lust grävt i hålor och grytor. Det sista skall inte tolkas som att Kari är "åpen" i köttgrytorna utan istället avser påståendet de djupaste väghålor.

Grävlingkommitténs
motivering:

"För all din vilja att göra Ditt i våra diken. Från Västan Leksjö till Östan Siken. Inget må hindra; bröllop, drivis eller jordbävning.
Kari!
Duu blir
2001 års vägarbetare!"
.

2002 Gunilla Johansson:

2002gravling2small.jpg 2002gravling3small.jpg 2002gravling4small.jpg 2002gravling1small.jpg

Gunilla Johansson, sekreterare i oräkneliga år, valdes enhälligt till "Årets Grävling". Gunillas välskrivna protokoll där sanningshalten ,till skillnad mot idag, aldrig ifrågasattes. Hennes dokument rår inte tidens tand på.

Grävlingkommitténs
motivering:

"För stor tillgivenhet visad, efter att till utlanden varit förvisad. När Midvinterblotet var i sitt härliga flor, hon till detta direkt från Landvetter for. Steg genast ur bilen, slog rompan sin neder, Skogen och dess inbyggare till stor heder".

2003 Mats Udéhn:

2003gravling1small.jpg 2003gravling2small.jpg

Ett självklart val detta år var Mats Udéhn, föreningens mångårige kassör. Udéhn lyckades, trots ytterst begränsade tillgångar, finansiera upprustningen av Alelundsrakan. Denna byggdes så stabil att ingen bil någonsin skall behöva hamna i diket, allt enligt
vägmästare Ohlsson.

Grävlingkommitténs motivering:

"Mats Udéhn, mångårig kassör i föreningen, utkämpade en envig med ett telekombolag angående en mastbyggnation å Blåbärsås. Efter att samlat ett stort antal medlemmar lyckades Mats få masten flyttad till en mer lämplig plats nämligen vid den nyanlagda "Mast Udéhns väg". Kommunen uppmärksammade omedelbart denna stora händelse och Svea Rikes kartsystem har nu stolt tagit upp namnet i sitt kartbibliotek".

2004 Siw Sjöström:

2004gravling1small.jpg 2004gravling2small.jpg 2004gravling4small.jpg 2004gravling5small.jpg

Vår väna Siw, som stöttar föreningens vägarbetare i ur och skur, var ett självklart val detta år. Grävlingen hade levt sitt sista år i Kråkebackens verkstäder och behövde uppgraderas vilket Siw förtjänstfullt utförde.

Grävlingkommitténs motivering:

"Siw Sjöström, fantastisk kreatör av excellenta bakverk, tilldelas 2004 års Grävling för sin stora förståelse för vägarbetarnas väl.
Siw insåg tidigt att vägen till ett vägarbetarhjärta går genom magen och i viss mån genom levern".

2005 Roland Boman:

2005gravling10small.jpg 2005gravling1small.jpg 2005gravling3small.jpg 2005gravling4small.jpg 2005gravling5small.jpg
2005gravling6small.jpg 2005gravling7small.jpg 2005gravling8small.jpg 2005gravling9small.jpg

Roland Boman kunde detta år ta emot en nyrenoverad grävling av vår Siw. Boman lovade dyrt och heligt att Grävlingen inte skall förvaras i något lagerutrymme för grönsaker, något som givetvis, ett år senare, kunde verifieras.

Grävlingkommitténs motivering:

"I år bestämde vi att hylla, den som är villig att fylla både potthål och buk, ge Drängstugan rätt stuk, men får hemtransporten på törsten skylla".

2006 Annika & Erland Olsson:

2006gravling14small.jpg 2006gravling15small.jpg 2006gravling16small.jpg 2006gravling17small.jpg
2006gravling20small.jpg 2006gravling21small.jpg 2006gravling22small.jpg

Erland Olsson, stöttad av sin medgrävling Annika, blev årets grävlingar. Den gängse regeln att endast en grävling utses frångicks detta år då det enhälligt ansågs att Erland aldrig kunnat genomföra sina många storartade insatser utan sin Annika.

Grävlingkommitténs motivering:

"Ett trotjänarteam med stora kunskaper i väg såväl som kök. Har alltid haft vägarbetares väl och ve som sin ledstjärna.
Teamet får nu njuta sitt otium tillsammans med Grävelina i sitt schangdobla showroom".

2007 Ulla-Beth Högberg:

2007gravling2small.jpg 2007gravling4small.jpg 2007gravling7small.jpg 2007gravling1small.jpg

Ulla-Beth Högberg blev årets grävling. Ulla-Beth, som tvingats leva med sekr..dj under alla skogsåren ansågs av församlingen som  synnerligen välförtjänt av denna utmärkelse.

Grävlingkommitténs motivering:

"Sparar vägen och sprutar ej grus, kör försiktigt förbi varje hus. Visar vägvett och omdöme gott, vid möte med stort som med smått".

2008 Håkan Jernehov:

2008gravling1small.jpg 2008gravling3small.jpg 2008gravling5small.jpg 2008gravling4small.jpg

Håkan Jernehov blev årets grävling. Håkan ställer alltid upp när alla andra vägsladdar havererar och övriga vägarbetare sladdar efter eller ölar sig ur form. Håkan har genom åren hjälpt föreningen med alla T-shirts och inte minst samfällighetens stora elefant.

Grävlingkommitténs motivering:

"Idérik och ytterst kapabel, tar tag i saker med snabel".

2009 Erik Högberg:


Efter stor vånda och många tveksamheter utsågs trots allt samfällighetens sekreterare till årets grävling. Högberg tvingades avge ett löfte om mer seriösa rapporter från överallt där han drar fram. Högberg, som den lömske typ han är, lovade detta heligt just för denna dag.

Grävlingkommitténs Motivering:

"Motiveringen är fortfarande okänd. Att beundra det man inte förstår gäller ej i detta fall".

2010 : Bröderna Udéhn:


Bröderna Undéhn skulle här finnas på bild men det gör det inte! Här är ändå den bild som mest liknade bröderna under ceremonien. Unge broder Undéhn uppmärksammades för sin korta tid som vägmästare och storebroder tackades för sin körning med  grävmaskiner och tung utrustning vid vägarbetena.

Grävlingkommitténs
Motivering:
"Trots halvtaskigt illa underhållen inlånad maskin, föredömligt genomfört vinterunderhåll under besvärligast möjliga omständigheter".

2011 Peter Johansson:

2011gravling4small.jpg 2011gravling5small.jpg 2011gravling6small.jpg
2011gravling7small.jpg 2011gravling8small.jpg 2011gravling9small.jpg

Peter Johansson, en av samfällighetens verkliga stöttepelare, var en självskriven grävling 2011. Peter har genom åren alltid ställt upp och arbetat hårt och vid behov lånat ut de maskiner som behövts.

Grävlingkommitténs motivering:

”Årets pris går till en person som är ödmjuk och tystlåten. Han anammade genast bytestekniken av tjänster som använts i Skogen sedan urminnes tider. Årets Grävling är ständigt villig att hjälpa vänner och ovänner, grannar, vägföreningar, skogsägare, markägare, gräsklippare, busar, traktorentusiaster och väggrensansvariga. Listan är lång på alla som tacksamt tagit emot hjälp. Arbetar heltid gör han på norsk firma som lånar ut grejor och frågan är om inte Grävelina skulle stå på deras huvudkontor några månader under kommande år".

2012 Rune Broo:

2012gravling7small.jpg 2012gravling3small.jpg 2012gravling4small.jpg 2012gravling2small.jpg
2012gravling5small.jpg 2012gravling9small.jpg 2012gravling6small.jpg

Grävlingkommitténs motivering:

"Han har en gård, han har en katt, han har en traktor (om än Ford), han har en fru. Han har humlor som surrar och fåglar i sin trädgård.
Han har vilda hästar i sin hage. Men på hemmanet saknas en Grävling"!

2013 Ulla Kjellén:

2013gravling1small.jpg 2013gravling5small.jpg 2013gravling4small.jpg

Ulla Kjellén hanterar Vägförening, man, barn, kaniner med samma goda handlag. Ullas arbete, kaffe och humör är en stor tillgång vid vägarbetena i Drängsered.

Grävlingkommitténs motivering:

"Årets Grävling har i det tysta stöttat och organiserat arbetet som gläder alla: Förtäringen i samband med vägarbetet. Dessutom kör hon försiktigt på vägarna så dessa inte slits. Förutom att ordna förtäring för Vägföreningen har hon ansvaret för en levande kanin".

2014 Arne Tjäder:

2014gravling7small.jpg 2014gravling6small.jpg 2014gravling5small.jpg 2014gravling4small.jpg

Årets Grävling organiserade vägarbete redan näe Jesus var pojk. Dvs. när Erik Fogelström och Åke Dagh förhandlade om samfällighetens väl och ve. Arne vände ve till väl till hela samfällighetens glädje. På senare år har Arne varit främste potthålsfyllare på vägsträckningen Övre Blåbärsås.

Grävlingkommitténs motivering:

"En tidig ordförande i vägföreningen, en fullfjädrad potthålsfyllare. Alltid redo med spade och kratta.
En som får oss alla att skratta
åt en viss historia om en liten pingvin med gloria".

2015 Christer Edvardsson  :


2015gravling2small.jpg 2015gravling3small.jpg 2015gravling4small.jpg
2015gravling5small.jpg 2015gravling8small.jpgGrävlingkommitténs motivering:

"Den vägarbetare som blir Årets Grävling är en vägarbetare som alltid ställer upp på alla vägarbeten. Även alla extrajobb på de mest besvärliga tidpunkter. Den vägarbetaren är  Christer Edvardsson på Brännekullen".

2016 Ulf Pettersson:


Grävlingkommitténs motivering:

Ulf Pettersson valdes enhälligt till Årets Grävling. Ulf har under många kämpat för att vägen skall hålla ett bra skick. Förutom att Ulf är en god vägarbetare är han en whiskeykännare. Hans svaghet för "Old Crow" och "No Doctor´s" whiskey är känd.2016gravling2small.jpg 2016gravling1small.jpg 2016gravling3small.jpg 2016gravling4small.jpg

2017 Kjell Kristiansson:


Grävlingkommitténs motivering:

Då var det dags att sända vår vandrande Grävling på ny färd.
För att vila ett helt nytt år vid en annan främmande härd
Våra tankar går till en person som aldrig svikit "Vägdagens" skogligt fromma väärld
Har alltid tagit del av arbetet med våran väg, som ändå är ack så tärd
Flitig som en myra, kan alla bedyra, har Kjell med skoglig låga klippt både gräs och träd
Så.. till Kjell Kristiansson skickar vi nu vår kära Grävling att bli beskådad med ny glans och flärd!Kjell 1
Kjell 2
Kjell 3
Kjell 4
Kjell 5


             

HEM | GRÄVLINGARPROTOKOLL | KONSTSKATTER

Copyright Drängsereds Vägsamfällighet 2016