Logotyp.jpg
Home Grävlingar logo Protokoll Konstskatter
HEMGRÄVLINGARPROTOKOLLKONSTSKATTER
Vägsamfälligheten där kvinnorna är vackra, barnen duktiga och gubbarna någorlunda hyggliga

SAMFÄLLIGHETENS HISTORIA 1998

INDEX

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996December Minad 1gg8 Volym 5 st Bullentiner f rfln DrlinSsereds vegsamfallighet No | | Hiortas-Eva si lverplacerad i Danska Husmorsmfrsterskapen -vdr viirld finns manga olika sorters tdvlingar. En udda tiivling, men i veft sramland l-tuTpu{km ycketu ppskattadt ir.detd rliga iianskaH usmorsmiilterskapeTt.T otsa tt J^ordb.rukgeet nomgitt en dramatisku tvecklingu nders enareir lever "bondkulturen" riyntlig-t i ygt gttqtand. Inte sf, konstigt kanike dfr jordbruket har en relativt storre b'eectykdoeslsluett eDta nmarkt in i Sverige.T tivlingena vhf,llesf ,rligeni Ldkken underf orsta i septernber '-Danska Husmorsmdsterskapieirt en tiivling for husmodraro, avsettn ationalitet,d iir man tiivlar i ftiljande grenar : . Matlagnings pecielltd en danskas pecialiteten"H ackeboff' . Energisnila inkdp ' Persedelvfird(v anligent uatt av overall di tavlingens ponsrasa v ett stort kiint danskt fbretag i branschen) . Sjukverd( i 6retst iivling en grepskadadla ntarbetare) . Blomstgrarrangemang ' Eeprese.ntationS.p ecielltb edomsf orrnagana tt hanteras ituationerm ed mycket folk p6liten yta s.k. mingle Arets tiivlan{e,-efte1in ledandeg allring,b estoda v ett 40-tal kvinnor fran Danmarlq !-ve18eo ch Polen.I stork onkurrens$ ckadess venskaE va Johanssofnra n giortas'i Flodae rdwa andraplatsenila vlinge4. Eva framstods om allrounai grenarna';iJ ett -u ndantag:. R epresentatioEn.v asr orligheto ch finessp aratm edg ott[ umor gav igsta poting bland de annars bistra dbmarna. Eng h* unpel_enft ilj4 qy 6r varit ansvarigf tir cateringverksamheteinno m D.rtingseredVst igsamftillighet.E tt bra ombytet ill de Gdvanligah usmorsuppgifterna pa egnah emmaneHt jortas F
             

HEM | GRÄVLINGARPROTOKOLL | KONSTSKATTER

Copyright Drängsereds Vägsamfällighet 1998