Logotyp.jpg
Home Grävlingar logo Protokoll Konstskatter
HEMGRÄVLINGARPROTOKOLLKONSTSKATTER
Vägsamfälligheten där kvinnorna är vackra, barnen duktiga och gubbarna någorlunda hyggliga

SAMFÄLLIGHETENS HISTORIA 2002

INDEX

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996Åke Daghs historiska samlingar

Åke Dagh var föreningens kassör under många år från dess bildande till dess nya tider slog an i skogen. Åke var en initierad och intresserad historiker och fotograf och nedtecknade därmed många episoder under föreningens tidiga år. Denna spalt är ett opretantiöst försök att återge Åkes väl dokumenterade och återgivna texter.
Drängstugan:
Föreningens vackra drängstuga är belägen intill de välkända Jernehovska blomsterängarna. Under många år blommade här de vackraste av skogens blommor. Under en kall höstdag kom en lokal bonde på den ljusa idén att tippa hästgödsel på ängarna. Efter denna dag blommar intet å ängarna och drängstugan har förlorat sin tidigare sköna glans.
Åke Daghs stuga:
Åke kom till skogen en vinterdag efter krigsslutet. Han förhandlade med diverse storbönder om markarealer men fastnade slutligen för Hjortås. Åke kände sig alltid välkommen på Hjortås och odlade en vänskap med traktens befolkning. I Åkes hem spelade ålder ingen roll. Åke byggde sin stuga med bräder, svett och spik under första delen av 1950-talet. I sin prakts dagar fanns en omfattande trädgård. När Åke på ålderns höst insjuknade förfall stugan för att slutligen rivas under år 2000.
Erik Fågelströms backe:
Erik Fogelström var bosatt i Blåbärsås från tidiga 1940-talet. Erik var en legendarisk kämpe i den branta Blåbärsåsbacken. Otaliga är de uttryckningar och hjälpexpeditioner Erik utförde. Erik genomförde likaledes ett framgångsrikt arbete i vägföreningens styrelse. Många intressanta vägfrågor dryftades med vännen Åke Dagh under gemytliga former.
Ordförandeklubban:
Ordförandeklubban som numera förvaras i ordförande Ohlssons sprängkista är en originalkonstruktion av Valdemar Dalfjord. Dalfjord var en grovvuxen hamnarbetare från Göteborg, nära bekant med en av Årets grävlingar Erik Bendel Gustavson. Dalfjord var en kraftkarl av gamla skolan, känd för att på egna armar burit en höggravid hustru från Gröna Sik till Lerums station. Denna bedrift, närmast att jämföra med att bära trekammarbrunnar på ofarbara vägar, initierade ett intresse hos Dalfjord att förbättra skogens vägsystem. Dalfjord blev aktiv i Blåbärsås Vägförening och drev fram en rad förbättringar. I egenskap av ordförande krävdes starka verktyg för att tämja och leda en yster årsstämma. Dalfjord ansåg att hammare var ett väl kraftigt vapen och konstruerade därför föreningens ordförandeklubba. Ordförande Ohlsson å sin sida har dock ansett att denna klubba är väl klen för dagens medlemmar och anser att dynamit numera bör ingå i ordförandens arsenal. Nämda skogliga kronjuvel tillverkades under 1964 och överlämnades stolt på årsmötet samma år.
Astrids spegel:
Astrid Finberg, en av invånarna på Hjortås, var i sitt yrkesliv taxiförare. Hon träffade under yrkeskarriären många skumma typer och vande sig att umgås med dessa. När hon införskaffade sitt hemman kändes umgänget med grannarna helt naturligt. Astrid har varit en pådrivande kraft för att öka vägarnas trafiksäkerhet. Speciellt allehanda korsningar har intresserat Astrid. Under årsmötet 2001 donerade Astrid den vackra spegeln som placerats i Astrids kryzz (f.d. Alelundskrysset).
Skogens whisky och pilsener:
Officiell whisky under samtliga förrättningar och möten är den välrenommerade Old Crow whiskey. Som officiell pilsener finns endast ett varumärke: Harboe Björnebryg.

Drängsereds Vägsamfällighets Styrelse 2002

Erfarenhet och förnyelse!

Genom åren har föreningens styrelse lagt stor vikt vid att tillvarata äldre generationers kunskaper och färdigheter. Genom ett otal möten har dessa skatter förvaltats av föreningen. Vid ett berömt tillfälle samlades inte mindre än tre ordförande samtidigt för att utbyta erfarenheter. En påpasslig skribent passade vid tillfället på att skriva den numera mycket kända hymnen "Tre vinglande ordförande i Böledals grusgrop". Fotot är just från detta historiska tillfälle.
Ordförande Claes Ohlsson:
Ordförande Ohlsson föddes i en nysprängd bergsknalle i Lerums kommun. Fadern Elon var en känd vägarbetare i socknen och sonens bana var utstakad med teodelit från födseln. Fadern kontaktade under Ohlssons tonår den berömde vägordföranden Arne Tjäder. Tjäder förde vidare kärleken för potthål och pilsener till Ohlsson. Ohlsson har under sin långa och tacksamma tid som ordförande höjt vägstandarden inte bara på samfällighetens vägar utan även kringliggande vägar i trakten. Med erfaren hand och dynamit har Ohlsson förvandlat den sämsta av vägar till nära nog motorvägsstandard, i varje fall för skogsbruk. Ohlssons fritidsintresse är att bygga vägar på egna hemmanet Hjortås. Ohlsson har genom åren visat stor hembygdskärlek och förvaltar med öm hand den framlidne vännen Åke Daghs värdefulla hembygdssamlingar.
Vice ordförande Lena Jernehov:
Den väna fru Jernehov har varit styrelsens ankare under ett decennium. Fru Jernehov äger inte ordförandens bombastiska framtoning utan besitter mer av medlarkompetens. Hennes omtalade styrka, från kanotfärder både i när och fjärran , har givit en styrka som kommer väl till pass i styrelsearbetet. Ja. i större ordalag, var gång ordföranden blir opasslig. Fru Jernehov är gift med Herr Jernehov med meriter, om än glömda, som vägordförande i Blåbärsås vägförening.
Kassören Mats Udéhn:
Mats Udéhn fick tidigt ovanan att hantera pengar. Ganska snabbt kände unge Udéhn att hantera egna pengar kan vara smärtsamt. Bättre då att hantera andras pengar, och varför inte Drängsereds Vägsamfällighets pengar? Åke Dagh, som själv känt samma sak, var glad åt en ersättare och Mats tog över en väl förd kassabok inklusive legater från Åke. Vänskapen och stöttningen från Åke var ovärderlig under de första svåra åren. Ofta sågs Mats sittande i "Onkel Daghs stuga" tills sent om nätterna lärande sig kassörskapets svåra konst.
Vägmästare Erland Olsson:
Erland Olsson, sägs det, föddes med en skyffel i hand. När syskonen för första gången skulle träffa Erland fanns det något hårt i sängen tillsammans med mor, Erlands första spade. Vid 3 års ålder kunde Erland ratta faderns traktor och vid 5 år hade han nedlagt sin första älg. Att hantera Drängsereds vägbulor tog dock sin tid även om Erland nu i kraft av ålder och styrka kan sägas besitta även denna kompetens. Olsson äger egna hemmanet Hjortebo,traktens enda hemman med såväl tennisbana som bakstuga.
Sekreterare Erik Högberg:
Högberg är en lymmel som på avstånd, med bristfälliga kunskaper och fakta, kokar ihop de mest underliga historier om vad som sig förhaver inom samfälligheten. Högberg har på senare år etablerat sig som mecenat där summor, ännu okända för Högbergs hustru, doneras till underliga fonder inom samfälligheten. Många inom föreningen ser det som lyckligt att denne man inte är kassör, omedveten om dollarkurser som han är. Speciellt vurmar Högberg för Drängstugans bevarande, potthålspilsenerns introduktion till de unga och en i övrigt positiv nykterhetsutveckling. Högberg blev tidigt känd i Vilda Västern som "Två hål i huvudet" när han vid en skjutuppvisning lyckades skjuta två hål i sin hatt med samma kula.
Revisor Yvonne Wallin:
Fru Wallin, boende på ett Björkloft, har under många år med vederbörliga legat kontrollerat och stöttat kassör Udéhn. Efter Åke Daghs frånfälle, vilket berörde Udéhn djupt, har fru Wallin stöttat och hjälpt Udéhn i föreningsarbetet. Fru Wallin är sambo med Roland som visat sig vara en mycket intresserad och engagerad vägarbetare.
Revisor Ulla Kjellén:
Fru Kjellén, som gäna skulle bo i en Drängstuga, har tillsammans med fru Wallin skött den legala kontrollen av Udéhn. Denna syssla är inte lätt då Udéhn utvecklat stor färdighet och många tekniker för att undanleda knepiga transaktioner. Fru Kjellén är gift med Herr Kjellén som innehar en tung styrelsepost i Drängsereds Nedre Vägförening.
Styrelsesuppleant Markus Udéhn:
Markus Udéhn är ynglet efter kassören Udéhn i hans första äktenskap med Marianne Udéhn. Unge Markus innehar körkort och har gått i skola hos den legendariske Olgemannen, varje bagares skräck. Markus besitter ännu inte den vana vid spade och skyffel som krävs för högre poster inom föreningen.
Styrelsesuppleant Mikael Sparrenklef:
Styrelsesuppleanten Sparrenklef är en av föreningens äldsta styrelsemedlemmar. Sparrenklef invaldes av ett decimerat årsmöte strax efter den danska invasionen lämnat skogen 1964.
Framlidne suppleanten Einar Norlander:
Norlander tog genast unge Sparrenklef under sina vingar och sakta men säkert utbildades Sparrenklef i Åke Daghs kassabokföringskonster, ordförande Tjäders spadföring i vägbulorna samt inte minst ett rekorderligt sätt att umgås med pilsner. Det skall sägas att ordförande Tjäders kursmoment inte var det mest framgångsrika i Sparrenklefs karriär. Sparrenklef äger och förvaltar det berömda hemmanet Råttebo Ranch.

Vägarbete:

2002arsmote9small.jpg 2002arsmote2small.jpg 2002arsmote3small.jpg
2002arsmote5small.jpg 2002arsmote7small.jpg 2002arsmote8small.jpg


Grävlingar:

2002gravling1small.jpg 2002gravling2small.jpg 2002gravling3small.jpg 2002gravling5small.jpg


             

HEM | GRÄVLINGARPROTOKOLL | KONSTSKATTER

Copyright Drängsereds Vägsamfällighet 2002