Logotyp.jpg
Home Grävlingar logo Protokoll Konstskatter
HEMGRÄVLINGARPROTOKOLLKONSTSKATTER
Vägsamfälligheten där kvinnorna är vackra, barnen duktiga och gubbarna någorlunda hyggliga
SAMFÄLLIGHETENS HISTORIA 2006

INDEX

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

19966 Januari 2006: Kommunen lanserar förslag att bebygga yttre skogen. Skogens hang-arounds djupt oroade.

Lerums kommun arbetar nu på en detaljplan att bebygga området mellan Johannebergsvägen och Alelundsvägen, dvs en del av yttre skogen. Förslaget är  ute på remiss och har oroat ett antal av skogliga vännerna som bor i närområdet. Bebyggelsen kommer att ta bort värdefulla djurarter från området. Det anser inte sekreteraren så viktigt under förutsättning att fågelskränet ersätts med traktorljud och rök. Kommentarer från emeritus väntas i ärendet.
Vill du veta mer skall du använda dessa länkar:
  • Länk till kartan som visar hur stadsborna skall breda ut sig: http://www.lerum.se/upload/Invånarservice/Bygga%20&%20bo/Samhällsplanering/Dr2,120ProgramkartaA3.pdf
  • Länk till utredningen som kommunen utfört: http://www.lerum.se/upload/Invånarservice/Bygga%20&%20bo/Samhällsplanering/Dr2,120_DPProgram_samrådshandling.pdf
  • Kommunens underrätelse: http://www.lerum.se/upload/Invånarservice/Bygga%20&%20bo/Samhällsplanering/Dr2,120Underrättelse_prog.pdf

20 Januari 2006: Antasta inte Bagare Schmidt!

Busen som störde vår käre bagare fick sitt straff.

15 Februari 2006: Stor donation till samfälligheten från Ryssland. Damer begeistrade och i extas:

Den kände sibiriske mecenaten Alexander Smirnov skickade i helgen sina försenade julgåvor till samfälligheten. Vid en enkel ceremoni hos Jernehovs överlämnades gåvan av Smirnovs sändebud. I statuterna för gåvan stod tydligt angivet att den betrodde Em2 Ohlsson är den ende som klarar av att förvara en gåva som denna fram till vägarbetet. Ett fakta som snabbt bekräftades när damerna började flockas kring gåvan. Än värre motstånd mötte Ohlsson på sin hemväg då själve Erik Bendel Gustavsson dök upp. Han hade enligt egen utsago inget smakat på många månader varför kroppen höll på att ruttna bort inombords. Detta påverkade inte den karaktärsfaste Ohlsson utan gåvan bars med stadiga steg direkt till pilsenerförrådet.

29 Mars 2006: Kunskapstörsten nu botad. Skogsbiblioteket publicerat på hemsidan!

Genom olika donationer, främst från kommunala inrättningar och skolor, har genom EM 1:s försorg ett skogsbibliotek öppnats. För att hjälpa den kunskapstörstande skogsbefolkningen att hitta rätt i denna oas har en känd kvinnlig referent använts för att helt kortfattat beskriva innehållet i böckerna. Detta bör hjälpa den intresserade såväl som den ointresserade. Den ointresserade kan läsa referaten och med viss försiktighet, detta påpekas särskilt, använda materialet i diskussion med intellektuella människor. Referaten är ej gjorda för att föra en detaljerad diskussion kring modernismens uppgång och fall utan mer freda din okunskap så du kan ägna dig åt väsentligare törst.

31 Mars 2006: Bra grejor på Redskapsauktion:

Erland och Joakim var utsända ombud på den amerikanska redskapsauktionen i Uddevalla. Dyrt men bra grejor var omdömet. "Nästa år måste vi vara på plats redan fredag morgon!". Men ännu ingen ny traktor på Hjortebo således.

15 April 2006: Kari Sokka kandiderar till vaktmästare för Drängstugan!

Den mycket välrenommerade och omtyckte grävlingen Kari Sokka har i ett förtroligt samtal med redaktören avslöjat att han tänker kandidera till den nya posten som föreståndare för Drängstugan. Tjänsten innebär att man automatiskt får tillgång till samtliga nyckeldubletter, inkluderat pilsenerförrådet.
"Det är en mycket intressant position" säger Sokka. "Särskilt nu när jag går i pension och får mer tid att ägna mig åt mig själv. Att ägna sig åt sig själv i Drängstugan tycks mig ett utmärkt alternativ". Em 2 (Ohlsson på Hjortås) är något överraskad men stöttar Sokkas kandidatur fullt ut. "Sokka är en redig Grävling som vet hur en skyffel skall föras. Han blir en utmärkt vaktmästare för allas vår ögonsten".
I samband med denna kungörelse genomfördes ett vägarbete under usla omständigheter. Här nedan framgår detaljer från arbetet.

2006vagarbeteapril1small.jpg 2006vagarbeteapril3small.jpg 2006vagarbeteapril4small.jpg 2006vagarbeteapril5small.jpg
2006vagarbeteapril7small.jpg 2006vagarbeteapril8small.jpg 2006vagarbeteapril9small.jpg

20 April 2006: Maila till en emeritus:

Det är inte enkelt att leva med all visdom som behövs för att klara tunga dagar. Till vår stora glädje finns nu direkttillgång till e2 via vår hemsida. Klicka här och du skickar direkt till vår vördade EM2. Garanterad klokskap kommer i retur. Fråga gärna om potthål, väggrus och annat kinkigt. e2@drangsereds.com

30 April 2006: Utdrag ur Markusevangeliet:

Markus Udéhn är på väg att publicera sin första bok, det s.k. Markusevangeliet. Vi har som första webbsite fått förmånen att ta del av ett utdrag ur denna intressanta skrift, en kommande prydnad för vårt skogsbibliotek.
"Far hade varit hos EM2 under hela eftermiddagen och druckit starkbier. På grund av någon skatteteknisk avdragsregel insisterade fadern på att resan skulle företagas med Folkvagnsbussen och ej något mer bekvämt fordon. Jag var i och för sig glad att han inte föreslagit lastbilen eller Rune Broos häst.
Efter någon timma hördes ett grymtande från de bakre regionerna i bussen. Den allsmäktige fadern Mats Udéhn talade: "Och du min son skall varda given en Attila". Det tog mig ytterligare 20 mil att förstå hans mäktiga budskap men plötsligt blev det solklart. En Attilagrävare vore en prydnad för skogen. Just då öppnade sig himlen och vi gled in på ett helt  fält med skrotningsfärdiga Attilagrävare. Än en gång talte fadern: "Och till dig min son skola varda givet en Attilagrävare". Därefter somnade han lugnt in."
Den spännande fortsättningen av berättelsen ses fram emot med stor förväntan.

12 Maj 2006: Test med en HYMAC och Arbetsdag i Drängstugan:

Markus Udéhn har den senaste veckan hårdtestat en HYMAC, en verklig tillgång i skogen. Denna maskin placerar Markus bland skogens redigaste karlar. Maskinen har testats under vedervärdigaste omständigheter som Broos sumpmarker, Jernehovs bottenlösa träsk för att slutligen genomgå en enklare test på Högbergs väldikade utmarker. Maskinen har klarat testen med den äran. Den skogliga samfälligheten beder Markus Sara om nåden att ge pojken den tid det kräver att utveckla talangen.

2006arbetsdagidrangstugan11small.jpg 2006arbetsdagidrangstugan12small.jpg 2006arbetsdagidrangstugan13small.jpg 2006arbetsdagidrangstugan15small.jpg
2006arbetsdagidrangstugan5small.jpg 2006arbetsdagidrangstugan1small.jpg 2006arbetsdagidrangstugan3small.jpg 2006arbetsdagidrangstugan4small.jpg
2006arbetsdagidrangstugan14small.jpg 2006arbetsdagidrangstugan6small.jpg 2006arbetsdagidrangstugan7small.jpg

16 Maj 2006: Styrelsemöte:

Styrelsen avhöll sitt möte den 16 Maj i Drängstugan. En viktig fråga: Hur gick det med bidraget till drängstugans dass? Här är texten på ansökan:

"Hej museet!

Jag är sekreterare i Drängsereds Vägsamfällighet och vi har på vår lott att förvalta en äldre drängstuga. Den har vi renoverat till bruksskick. När vi  läste om möjligheten till bidrag för renovering av kulturintressanta byggnader kom vi att tänka på en mindre byggnad, nämligen Drängstugans utedass. Detta placerades av en skomakare för mer än 150 år sedan precis i gränsen mellan två socknar. Skomakaren var mindre glad i en av socknarna så ni kan fundera ut vilken del av dasset som hamnade i vår socken.
Föreningen undrar nu vördsamt om det finns bidrag för en så pass intressant byggnad. Vi har uppskattat materialkostnaden till 7300 kr, arbetet står vi själva för.
Vänligen Drängsereds Vägsamfällighet gm sekr ... dj

Länsstyrelsen Västra Götaland:
Jag har lite information till er om hur ni ska gå tillväga för att söka bidrag hos oss på kulturmiljöenheten. Datumet för ansökan till det speciella bidrag som ni syftar på i brevet är förbi sedan februari. Däremot har vi ett vanligt bidrag, där ni kan söka för åtgärder på utedasset. Skicka in en ansökan senast mitten av november, så hanteras den tillsammans med övriga ansökningar fram till april 2007. Då kan man få besked om man har fått pengar. Vill ni ha blanketter och informationsfolder är ni välkoma att ringa till Kerstin Karlsson på tel 031- 60 52 85 eller gå in på vår hemsida: www.o.lst.se och klicka er fram till blanketter/kulturmiljöenheten/"bidrag till vård och underhållsåtg. på kulturhistoriskt värdefull bebyggelse". Vänliga hälsningar
NN biträdande länsantikvarie Västergötlands museum:
 
Hej!
Tack för e-post. Västergötlands museum arbetar (trots namnet) inom distriktet gamla Skaraborgs län och om jag förstår saken rätt ligger Drängsered i närheten av Floda som tidigare hörde till Älvsborgs län. Regionmuseum Västra Götaland (f.d. Älvsborgs länsmuseum) handlägger idag ärenden i gamla Älvsborg. Det museet kan kontaktas via:   kansli@vgregion.se eller Vänersborg Växelns telefonnummer är 0521 - 26 41 00, fråga efter byggnadsantikvarie.
Museerna handhar dock inga bidragspengar utan det är Länsstyrelsen i Västra Götaland som har möjlighet att ge bidrag till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, s.k. byggnadsvårdsbidrag. Museerna är dock remissinstans åt länsstyrelsen och blir inblandade för antikvarisk medverkan om bidrag ska ges. Bäst är nog därför att börja med att höra med länsstyrelsen. Jag är osäker på om ert område handhas av handläggarna i Göteborg eller Vänersborg. Fråga efter kulturmiljöenheten på länsstyrelsen i Göteborg 031 - 60 50 00 eller Vänersborg 0521 - 60 50 00.  lansstyrelsen@o.lst.se
Hoppas det ordnar sig med dasset!
Med vänlig hälsning XX  Antikvarie

Lördagen 10 Juni 2006 avhålles Årsmötet i Drängstugan.

Efter Årsmötet inbjuder Drängstugans vänner till schlattafton och ytterligare en hemlig begivenhet. Kassören låter meddela att till denna schlattafton må ej tagas med hela flaskor utan endast schlattar. Om man tar med hela flaskor blir straffet att själv dricka upp densamma.

1 Juni 2006: TUNGT VÄGARBETE STÄNGER VÄGEN FÖR EN DAG!!!

Vår vägspecialist Uracaipa har nu kontrakterats för ett heldags vägarbete 5 juni 2006. Detta arbete medför att vägen inte kommer att vara körbar mellan 07.00 och 12.00. Medlemmarna ombedes parkera sina bilar utanför vägarbetsområdet kvällen innan arbetet startar.
Ordförande em 2 (Ohlsson) kommenterar det hela som en nödvändighet för framtiden: "Vi bygger för framtiden och investerar i våra ungdomar, Drängstugan och pilsener. "I den ordningen"  och inte den ordning jag föreslog sent på lördagskvällen poängterar em2 från Hjortås söndag morgon 4/6.
              
Frågetävling. Varför fick Ohlsson så brått? Eller är Ohlsson oskyldig?
En god vän från en vägförening i söder (Landvetter) har skickat denna bild och undrar om inte detta kan vara en äldre               ordförandes cykel. Frågan är intressant och väl värd att få besvarad. Varför fick denne ordförande så brått från platsen? Är det verkligen vår em 2:s äldre cykel? Har Arne Tjäder ägt en cykel? Och varför har inte cykeln hämtats. Skoglig tradition bjuder, att även om man får gå till länsman (läs Bendel), bör man ta vara på sin cykel. De som kan ge svar på gåtan,  skicka till sekreteraren@drangsereds.com

5 juni 2006. TUNGT VÄGARBETE GENOMFÖRT:

Föreningens stora vägarbete den 5 juni avlöpte väl och en mer än nöjd EM2 konstaterades att det blivit mycket gjort. Arne Tjäder, för dagen justerad pga ett besök i ett maskinrum en natt härförleden, arbetade mer än Lotta tillåtit. Förutom Surhålans arbete genomfördes en rad justeringar på mötesplatser och vid Drängstugan. Ett arbete jag väntat på i flera år som en nöjd EM1 (Tjäder) uttryckte sig. Arbetet finns på en video som har världspremiär vid årsmötet kommande lördag. Redan idag kan du som trogen läsare få tillgång via smygpremiären på nationaldagen. Här är länken: Stort vägarbete i Surhålan.

8 Juni 2006: Läs redan nu om kommande årsmötet!

Är det så här du vill ha det?? Om ej, möt upp vid Drängstugan på lördag kl 16.00
Vid kommande årsmöte den 12 juni 2006 genomfördes en kupp som i korthet innebär följande:
"Rune Broo tar med omedelbar verkan över ordförandeskapet och avskaffar kassörsskapet. Samtliga medel doneras till välgörande ändamål som Håkan Jernehovs stora torn. Sekreteraren upphöjs till vice ordförande med en än tydligare roll att beskriva eländet i skogen. Tjäders backe beläggs med oljegrus där oljan hämtats från ABB:s transformatorer. Föreningen upplåter mark för utbyggnad av 6-spårig stambana genom Alelund till Hjortås. Fågelströms backe asfalteras och förses med elkabel. Elavgifterna betalas av boende i Drängsereds Vägsamfällighet
Samtliga fåglar skall vara tysta. Om dom protesterar skjuts dom med långsam ammunition De enda fordon som får finnas i området är traktormodellen BM Victor 230. Den urgamla ritualen att räkna föreningens stenar återupptas. En bomanläggning anläggs vid Alelund där Lotta Tjäder får nytt jobb. Hon skall  försörja Rune Broo som flyttar till ett stall i Sjuhäradsbygden. Drängstugan flyttas från ofri grund till fri grund hos sekreterardj..n som genast bygger om denna till ett traktorgarage. Rune Broo blir heligt förbannad eftersom den skulle blivit stall. Rune skjuter sekreteraren men sekreteraren skjuter Broo först och sedan alla hästar han ser inom 10 mils omkrets."

12 Juni 2006: årsmöte:

Årets årsmöte genomfördes utan missöden inkluderande även efterföljande schlattfest. En världspremiär genomfördes av det mycket uppskattade eposet "Hårt arbete i Surhålan", se referens i Wikipedia  http://sv.wikipedia.org
I samarbete med Trulsedamms maskinservice presenterar Trulsarn själv sin vackra "Trulsarns sång". Här har du käre medlem en chans till högklassisk allsång. Visan finns publicerad i Erlands sångbok sida 2. Du finner denna genom att klicka på Erlands sångbok i marginalen till vänster. Här är länken till videon.


2006arsmoteidrangsered24small.jpg 2006arsmoteidrangsered23small.jpg 2006arsmoteidrangsered21small.jpg 2006arsmoteidrangsered17small.jpg
2006arsmoteidrangsered3small.jpg 2006arsmoteidrangsered1small.jpg 2006arsmoteidrangsered7small.jpg

22/7 2006: I Drängstugan  begicks andakt:

I samband med Drängstugans vänners röjningsdag kring den vackra Drängstugan 22/7 2006 begicks andakt. EM 1&2 fann till sin stora glädje, i potthålsförrådet, en Årgång Gamle Dame daterad 2003. Sådant njutes givetvis med andakt. Samtliga församlade experter var ense att denna dam åldras med behag och finess (vilket självklart gäller även skogliga damer, nogsamt påpekat av gentlemannen Rune Broo). Trots allt kanske den gamle Broos tes om endast redigt stark pilsener på vägarbetena är rätt, trots allt. Ungdomen går nog att lära upp så den klarar av dessa varor. Kråkan meddelar att ingen pilsener ännu skådats inför vägarbetet i augusti. Rykten säger nu att Kråkan börjat vissla igen. Alla som känner Kråkan vet att detta är ett ytterst dåligt omen. Skall vi bli utan pilsener i år?

8 Augusti 2006: Skoglig maskinförening på årlig utflykt:

Genom vår Erlands försorg bereddes föreningen möjlighet att besöka ett större hemman i Västergötland. För att ingjuta och öka förståelsen för att inte besöka de kommunala avfallstippar som finns besöktes ett intressant hemman i Skallmeja. Här visades tydligt att om din hustru tror att du har för mycket grejor och inte får plats så har du fortfarande för lite grejor men alldeles för lite plats.
Läs här den spännande berättelsen från en av resans deltagare.
"Jag e lite glömmen, så namnet på gubben är borta. Jag vet att allt han samlar på är så gott som svensktillverkat. Han har samlat länge, så nu tyckte han att det var dags för att öppna museum. Ibland när han kommer ut på morgonen så har någon lämnat gamla grejer på gården! Är det dubletter av någonting han har redan så säljer/byter jag bort mot annat. Han arrenderar ut sin mark nu, så nu "arbetar" han heltid med det här. Han har även byggt om sitt svinstall (tror jag att det var) och gjort en uppbyggnad av gamla rum med tapeter, mattor, möbler,etc,etc....Han hade mycket att berätta!! Jag hittade hans visitkort!! Det är ett lantbruks, hantverks och hushållsmuseum. Mats Nilsson heter han och han gör även ljusstakar/lyktor m.m. av gamla räfsmaskiner".

2006skogligmaskinforening14small.jpg 2006skogligmaskinforening16small.jpg 2006skogligmaskinforening21small.jpg 2006skogligmaskinforening24small.jpg
2006skogligmaskinforening26small.jpg 2006skogligmaskinforening27small.jpg 2006skogligmaskinforening28small.jpg 2006skogligmaskinforening31small.jpg
2006skogligmaskinforening32small.jpg 2006skogligmaskinforening33small.jpg 2006skogligmaskinforening34small.jpg

16 Augusti 2006: Audioträning av hästar:

Till redaktionen har det framförts önskemål om en audioträning för hästar för att stärka dessas mentala psyke. Kursen skall innehålla det mest elementära i en hästs uppfostran som att känna igen fulla människor, höra skillnaden på en Pionjär och Cobra bergborr, förstå att Peter Johanssons nya traktor är mest farlig för han själv och få visshet i att dynamit hanterad av Claes Ohlson är fullständigt ofarlig. I en fortsättningskurs kommer bilder att visas på fullständigt ofarliga och helt vänliga människor som exempelvis nämnda Ohlsson och Johansson. Vid examineringen visas bilder direkt från en Schlattfest å Blåbärsås. Om din häst då fortfarande är lugn har den klarat utbildningen med glans. Kursen utförs mot en kostnad för icke-skogsfolk och intresserade, för skogsfolk är den tvingande.

5 Augusti 2006: Erland & Annika, två nya grävlingar :

Erland Olsson med väna hustrun Annika blev ett mycket populärt val av Årets Grävling 2006. Parets insatser i grytor och dikesren är väl känd hos alla på vår väg. Grytlingakademin valde mycket överraskande sekreterardj.. till ny chefskock inför vägarbetet 2007. Detta val kommer att straffa en i stort sett oskyldig vägförening. Redan nu spekuleras det kring att den urgamla kosten stekt fläsk och urstark Björn skall återkomma som enda ingrediens på menyn.
Ersättaren för den allt mer sällsynta Björnen blev en Rostocker från Tyskland. Den visade sig omedelbart vara lömsk och fällde vår Bendel redan dagen innan vägarbetet. På själva arbetet drabbades den alltid alerte Peter Johansson av samma öde. Nej, åter till gamla seder och gammal Björn!
I Sika har ett uppror startats där man menar att Rostocken genast skall bytas ut mot rödvin. Bakom upproret står inga mindre än Bendel själv tillsammans med Christina Almén. Sekreteraren poängterar (efter en diskussion kring lån av traktor) att han aldrig gillat hästkorv eller charkuteriprodukter från häst. Däremot går gris bra, särskilt fläsk. Av traktorer torde blåa äldre Ford-traktorer vara de allra bästa, särskilt dom med liten ratt.

2006gravling16small.jpg 2006gravling15small.jpg 2006gravling17small.jpg 2006gravling14small.jpg
2006gravling20small.jpg 2006gravling21small.jpg 2006gravling22small.jpg

5 Augusti 2006: Mats Undéhn, en sann hjälte!

En mycket stor oro har rått inför årets vägarbete. Blir det inställt p.g.a. pilsenerbrist? Kommer den gode Björnen att finnas på plats?  Redan på aftonen innan arbetsdagen kan nu meddelas att allt är som det ska tack vare skogens egen Robin Hood; Mats Undéhn. Mats lyckades få fram de nödvändiga varorna och möttes i triumf vid Drängstugan av sina allra mest hängivna anhängare.
Osäkerheten med Björnens ersättare eller substitut, Rostocker 9 %, kan redan nu meddelas. Den är OK men det är ingen Björn, allt enligt Rune (Broo)! Det är dock förenat med stor fara att till orutinerade medlemmar servera denna innan Pilsenerlunden, allt enligt Ohlsson på Hjortås.
Vägarbetet fungerade perfekt! Men det upplevdes av somliga som ytterst ansträngande.

2006vagarbeteaugusti3small.jpg 2006vagarbeteaugusti4small.jpg 2006vagarbeteaugusti5small.jpg 2006vagarbeteaugusti8small.jpg
2006vagarbeteaugusti9small.jpg 2006vagarbeteaugusti13small.jpg 2006vagarbeteaugusti11small.jpg 2006vagarbetejuni3small.jpg
2006vagarbeteaugusti12small.jpg 2006vagarbeteaugusti10small.jpg 2006vagarbeteaugusti24small.jpg 2006vagarbetejuni2small.jpg
2006vagarbeteaugusti25small.jpg 2006vagarbeteaugusti19small.jpg 2006vagarbeteaugusti6small.jpg 2006vagarbeteaugusti23small.jpg

23/9 2006: Nya flisförrådet tar form. Fläpparna blir 2,40 m!

Lördagen 23/9 samlades chefskonstruktörerna Kurt och Dingbo vid Hjortebo flisförråd för att gå igenom konstruktionen av befintligt flisförråd. Noggranna studier med ritningar, modelleringar och omfattande konstruktionsgenomgångar har nu genomförts. Blåbärsås flisförråd kommer att avvika främst p.g.a. den envetna hållningen vrids lädergångjärn i konstruktionslämmarna. Nedan ses i tur och ordning konstruktionsritning, en sekvens från modelleringen samt chefskonstruktörerna Kurt och Dingbo. Flisförrådet och konstruktionen är nu på plats och endast estetiskt arbete återstår (krav från Erlands hustru). Arbetet gick helt enligt planerade rutiner.
2006erlandsflismagasin12small.jpg 2006erlandsflismagasin16small.jpg 2006erlandsflismagasin18small.jpg
2006erlandsflismagasin1small.jpg 2006erlandsflismagasin20small.jpg 2006erlandsflismagasin6small.jpg

16 November 2006: Nytt hopp om generator till Drängstugan i jul!

Vår teknikchef har äntligen funnit motordrivning till lysgeneratorn i Drängstugan. Undéhn, lokal expert i dessa frågor, bedömer en motorrenovering som framkomlig och högst genomförbar till jul. Från leverantören har vi fått fram nedanstående foton.
"Vi vill dock poängtera för medlemmarna att förhandlingarna är inne i ett känsligt läge så vi bör vara försiktiga med att basunera ut vårt intresse för denna motor".

17/12 2006 Rune Broo 60 år :

Rune Broo, emeritus i Blåbärsås, firar sina stora dag i hemmets lugn med sin favoritkatt. Det blir inget kalas i år eftersom detta redan varit och skogsfolket just nu är kalaströtta. För att alla skall se att Rune verkligen varit på kalas visas följande bild.
Rune tycker om katter och starkt vin. Och han tycker om sin Christina. Han tycker också om sina grannar, så till den milda grad att han berömmer dem i Lerums tidning. Att tacka för sitt 50-årskalas när det var 60 vi andra firade kan låta märkligt. Men Rune är fortfarande 50, ända tills i morgon. Om det är någom som han tycker lite illa om så är det möjligen den lögnaktige sekreterardjä..n. Men en dag som i morgon är även han förlåten.
GRATTIS RUNE! DU ÄR EN HEDERSMAN!

            

             

HEM | GRÄVLINGARPROTOKOLL | KONSTSKATTER

Copyright Drängsereds Vägsamfällighet 2006