Berättelser från de vilda Skogarna i Floda

HEM PROTOKOLL  KONSTSKATTER  | FILMSKATTER  | KRÅKTEATERN

Det som hänt  Samfälligheten de senaste 25 åren kan Du enkelt hitta med nedanstående länkar.

1996  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017 2018 2019            

NOTISER FRÅN 2015

15 Maj 2015: Arbete med Hemsidan:

Arbetet med Hemsidan pågår och under kommande veckorna kommer materialet att fyllas på men i en ny skepnad. Flera föreningsmedlemmar har frågat vad som pågår. Förklaringen är enkel. Det gamla program jag använde får inte service längre vilket innebär att jag måste lära mig ett nytt program. Eftersom detta innebär att man måste vara relativt händig i programmeringsspråket så tar det tid för en gammal gubbe. Man stöter på enklare problem typ att olika browsers ger helt olika bilder och att en kopia som skrivs ut blir ännu mer annorlunda. Sådant pyssel pågår. Men hav förtröstan. Det går framåt, om än sakta i gubbfart.

22 Maj 2015: Kvinnor kör bättre bil på skogsvägarna!

En oberoende undersökning i skogen har klart konstaterat att skogens kvinnor kör betydligt bättre bil än skogens män. Det visar sig främst i närheten av skogens lekande barn där damerna tar större hänsyn. Enda undantaget till regeln är Mats Udéhn. Mats kör försiktigt som en kvinna. Elaka tungor gör dock gällande att Mats försiktiga sätt att köra bil beror på dåliga batterier i elbilen. Något som härmed förnekas å det bestämdaste.

6 Juni 2015: Litet vägarbete i Alelund!

Lördagen den 6 Juni, för att hedra kungapar och nationaldag, samlas till ett mindre vägarbete. Samling i Alelund kring 10.00. Från säkra källor har vi fått informationen att kungaparet är inbokade på annat håll och ej kommer att närvara. Vi ber om ursäkt för en sen kallelse p.g.a. omständigheter.

13 Juni 2015: Återigen ett mycket trevligt Årsmöte i Drängstugan:

Årets Årsmöte avhölls i sedvanlig god anda lördagen den 13 Juni. 25 medlemmar deltog, dessvärre endast en av alla nyinflyttade medlemmar.
En okänd Torbjörn Åkesson har till samfälligheten donerat 700 kr till pilsnerfonden med devisen "Låt icke ölet bli till grus". Det påpekades mycket tydligt på mötet att fondpengarna ej har med samfällighetens vägskötsel att göra. Medlemsavgiften bekostar inga alkoholhakltiga drycker utan endast tilltugg på sammankomsterna. En annan donator bestod med grunden i Einars snaps, grunden för varje vägarbete.

Sten Svensson omvaldes som ordförande och som ny styrelseledamot efter Eva Gallstad valdes Per Nylander.
En av medlemmarna har ej under tre års tid betalt vägavgiften. Årsmötet beslutade att processen att få in pengarna nu dras till juridisk instans.
Ekonomin i samfälligheten är bra. För att ha en tillräcklig reserv beslutades att årsavgiften för 2016 förblir 500 kr.
Årets arbetsdag genomförs Lördagen den 8 Augusti med samling i Alelund 10.00.

I en ceremoni efter mötet donerades drycker till vägarbetet i augusti månad. Dessa drycker införskaffade i främmande land hade nyligen upptäckts i ett inre förråd i en främmande byggnad.

 Här är länken till protokollet:

17 Juni 2015: Hemsidans långsamma framväxt:

Hemsidan börjar nu sakta ta form. Samtliga årsmötesprotokoll sedan 1977 finns inlagda. Då de skrivits i olika format och inte direkt i javascript kommer redigeringen att ta ytterligare tid. Men hemsidan växer sakta fram.

23 Juli 2015: Det formella i Vägsamfälligheten:

En diskussion pågår inom samfälligheten med en medlem som ej betalat sin vägavgift under ett antal år. Diskussionen rör huruvida samfälligheten har rätt att ta ut vägavgift om det juridiska delen inte är tydligt. Den förrättning som gjorts för vägen är gjord när Drängsered byggdes och stämmer inte med dagens situation. Antalet fastigheter har förändrats och en stor del av innehållet i den gamla förrättningen avser det som idag är Floda Vägförening.

Det sätt som vägen sköts på idag är fastlagt på ett antal årsmöten som alla kan läsas under rubriken "Föreningsprotokoll" på hemsidan. Där finns noteringar när Blåbärsås blev en egen vägförening, där finns beslut då andelstal ändrades till en fast årsavgift, samma för samtliga fastigheter.

Om det juridiska skall åtgärdas med hjälp av en lantmätare blir kostnaden per fastighet någonstans mellan ett och tretusen kronor! Diskussionen fortsätter med berörd medlem.
Årsmötesprotokollet är nu publicerat och finns bland föreningsprotokollen. Tryck på länken i högermarginalen så kommer du fram.
En viktig händelse att poängtera var den donation om 700 kr som skänkts till föreningen med följande devis: "Låt icke pengar till öl bli till grus"!

1 Augusti: Allvarligt överfall på Emeritus Ohlsson:

Ordförande emeritus Ohlsson utsattes för ett övergrepp av en våldsamt kärvänlig kvinna i veckan. Ohlsson hade blivit inbjuden till ett stilla kalas med erfarna vägarbetare för att avnjuta äldre dansk öl från den nu renoverade sprängkistan. Plötsligt överfölls Ohlsson av en kvinna som krävde att hon skulle få delta i vägarbetet den 8 Augusti. Ohlsson kunde inte utlova detta varför önskemålet lämnades utan åtgärd. När öltestet väl genomförts togs ingen notis till incidenten.

8 Augusti 2015: Allvarlig tillbud! Trots emeritus Ohlssons frånfälle gick allt bra!

Ordförande emeritus Claes Ohlsson uteblev från Lördagens vägarbete. Snabbt spreds ett rykte att något allvarligt hade inträffat. T.ex. att Cobran ej startat som avsett på morgonen. Snabbt kom dock till kännedom att Ohlsson blivit så skrämd av det kvinnliga överfallet att han ej vågade delta i vägarbetet. Detta trots att Vägföreningens kvinnor är pålitliga i alla avseenden. En sdamtalsgrupp har uppstartats för att ge OHlsson den terapi som krävs för en återkomst till vägarbetet. En god start i detta var den donation av öl som Mats Udéhn överlämnade och placerade i den nyrenoverade ölkistan. Nedan syns en dokumentation av de aktiviteter som genomfördes. Tack alla ni som hjälper oss att hålla ner kostnaderna för vägen genom ert frivilliga arbetet.
2015gravling4.jpg

8 Augusti 2015. Christer Edvardsson Årets Grävling.

Ett antal kvinnor i Vägföreningen uttryckte sin glädje över att Christer efter många års slit blev Årets Grävling. Motiveringen var solklar och uttalades tydligt av emeritus Tjäder: " Den vägarbetare som blir Årets Grävling är en vägarbetare som alltid ställer upp på alla vägarbeten. Även alla extrajobb på de mest besvärliga tidpunkter. Den vägarbetaren är  Christer Edvardsson på Brännekullen

2015gravling2small.jpg     2015gravling3small.jpg     2015gravling5small.jpg     2015gravling8small.jpg

8 Augusti 2015. Några bilder från Årets Vägarbete.

 

2015vagarbete10small.jpg 2015vagarbete11small.jpg 2015vagarbete12small.jpg 2015vagarbete13small.jpg
2015vagarbete2small.jpg 2015vagarbete3small.jpg 2015vagarbete4small.jpg 2015vagarbete5small.jpg
2015vagarbete6small.jpg 2015vagarbete7small.jpg 2015vagarbete8small.jpg 2015vagarbete9small.jpg

15 Augusti 2015. Grävlingssidan nu uppdaterad!

Nu har Gravlingssidan uppdaterats och inkluderar även Årets Grävling Christer Edvardsson.

1 September 2015. Sakta växer hemsidan fram.

Sakta uppdateras Hemsidan. Antalet foton från de olika händelserna uppdateras och fler bilder tas med. På sikt kommer även rörliga bilder att finnas. Senast uppdaterade är de historiska sidorna 2013 och 2014.

5 September 2015. Sakta växer hemsidan fram.

Uppdateringen av Hemsidan pågår och aktuellt nu är de historiska sidorna med foton och videos. Antalet foton från våra aktiviteter har ökats kraftigt och länkar till gjorda videos läggs in i texten. Historiska sidor till 2012 är nu uppdaterade.
Och för de verkliga finsmakarna; Ett filmklipp med bagare Schmidt i Floda.

8 September 2015. En finstämd video om livets viktigaste kunskap!

Här är länken:  LÄNK TILL VISDOM

10 September 2015. Är Bendel på besök?

I all hemlighet hade en Grävling farit runt på gräsmattan en natt. Alla dörrar var låsta så om detta var Bendel blev han aldrig välkomnad. Och om så, då borde gubben välja anständiga tider för besöken. Detta intygar även Bendels lillebro Åke som idag fyllde 91 år.

19 September 2015. Intensivt vägarbete i Blåbärsås.

En ny vägtrumma grävdes ner av vår Robin med kraftfull handräckning av en mängd vägarbetare. Vår Ulla hade som alltid ordnat med delikat fika med färska bullar, nybakade kakor och sallad. Till detta serverades pilsener och kaffe vilket inspirerade arbetarna att gå vidare och rensa diken och fylla potthål. Tack Ulla och Robin!

23 September 2015. Äntligen en säker vändplats för Myran

Runes Myran har länge känt sig otrygg längs vägen vid Peters sväng. Vi är många som fått dela denna hennes oro för att inte ha en egen vändplats. Under stora delar av året blockeras den dessutom ofta av främmande besökare.
Vändplatsen har nu äntligen stängts av och kraftiga böter om 5 kg morötter utfärdas vid första felparkeringstillfälle. Rune är naturligtvis nöjd med att vägstyrelsen tagit detta kloka beslut för sin kelgris.

3 Oktober 2015. Längre bort är närmare. Vilket bevisats!

Jag tvingades köpa en ny mobil. Dessa har en mängd funktioner bl.a. en som är ett mycket gott komplement till Dr Google; en stegräknare. I pensionärens jäktade vardag avsätts en dag för att utforska denna finess. Om inte annat så för att övertyga alla gamla kamrater i skogen som tror att hälsan nås med pilsner och en promenad till närbelägna Drängstugan.
Stegräknaren nollställs och promenaden för att undersöka funktionen startar. Promenaden går till Ölsjuan på Kungstorget. Nu frågar sig vän av ordning; klarar sig gubben ända dit. För något tåg från Västtrafik kan väl inte förväntas idag heller? Tåget kommer nästan i tid och antalet steg från hemmet till Ölsjuan är 7674, väl över dagsmålet som rekommenderas av Dr Google.

Inne på Sjuan sitter redan en gammal forskare, Henning P och tillsammans planeras nu i denna kreativa miljö de   kompletterande tester som behövs för stegräknaren.
 Kvinnor är smartare än män och de kör mycket bättre bil. Särskilt de här dj..a med BMW! Att jag börjat tvivla på smartheten hos kvinnan beror på hustruns och ett flertal skogliga kvinnors invändningar mot den min forskning med stegräknaren. Att utreda sträckan till Vårdcentralen är självklar i min ålder. Även om ambulansen hämtar en så måste man kunna berätta hur många steg det är till Vårdcentralen. Antalet steg är 7796.  På vägen mellan hemmet och vårdcentralen ligger en liten restaurant där jag gjorde ett stopp. Avståndet dit var 8512. Man serverar god öl på detta ställe vilken jag testade för att göra detta konstaterande.  När jag kom hem redovisade jag forskningen och möttes med oförstånd och invändningar av min älskade hustru. Jag gick då runt och pratade med fler kvinnor och fick till svar att någonting som ligger närmare inte har längre avstånd i steg än det som ligger längre bort. Snarare har du, din dönick, irrat omkring innan du vågat gå in på Vårdcentralen! Mina manliga kamrater i skogen däremot var alla övertygade om att en sådan slutsats inte alls verkar orimlig. Just där och då började jag tvivla på att kvinnan är smartare än mannen. Men att hon kör mycket bättre bil är en självklarhet. Och på BMW-förare borde det vara skottpengar!

 Hur bevisar man att närmare är längre bort? I skogen finns ett antal betrodda manliga forskare som är beredda att delta i ett försök. Det är hästhandlaren, skotten, vägmästaren samt Kråkan och Tjädern. Vi träffas i den lilla restaurangen för att bevisa den givna slutsatsen. En diskussion pågår hela kvällen och gör att slutproven först startar vid stängningsdags. Provet är att vi skall gå hem allihopa med stegräknarna igång. En petitess som att vi bor i olika hem bortses ifrån.  Sällskapet ger sig av och ganska snart saknas vägmästaren som studerar potthål på alternativa hemvägar. Övriga testar vidare i mörkret genom skogen enligt uppgjord provplan med delvis alternativa teststräckor.  Resultatet stämmer med tidigare forskning och vägen hem är betydligt längre än tidigare mätningar visat. Detta betyder att kortare är längre.  Resultatet skiljer sig dessutom mer än 50 % för de olika testarna.
Vägmästaren kommer hem först nästa dag efter en intensiv provning och från hans resultat bortses.  Utan tvekan är kortare längre med en stegräknare. Här har kvinnorna fel. Däremot konstateras att resultatets spridning måste bero på att kalibreringen av stegräknarna inte varit korrekt men framför allt p.g.a. att några av provarna inte drack lagerpilsner utan ale. Att ale kan orsaka dessa fel är självklart då denna dryck orsakat inbördeskrig i tidigare tester.  Den kanske viktigaste slutsatsen vid detta prov är självklart att man dricker inte hemsk ale om man vill mäta avstånd korrekt med en stegräknare.

14 November. Vägarbete i Blåbärsås.

På ett föredömligt sätt genomfördes vägarbetet i Blåbärsås 14 Oktober. Samtliga äldre medelmmar deltog. Däremot saknades yngre förmågor förutom Markus Udéhn med vidhängande barn. Samtliga löv och hålor lyckades de fåtaliga trogna genomföra ett föredömligt arbete. Nedan framgår arbetet i bildspråk.

2015 Glöggkalas

27 November 2015:  Stor  Glöggfest i Alelund.

Vårt sedvanliga team Claes Ohlsson och Siw Sjöström höll även i år Årets Glöggtest. Inga av vägarbetarnas fulglöggar förekom utan endast fabriksinköpta varor matchade med fru Sjöströms förstklassiga drycker. Årets högtid firades genomgående med polskt brännvin förpackade i gängse dunk.

 

2015gloggfestialelund1small.jpg 2015gloggfestialelund2small.jpg 2015gloggfestialelund4small.jpg

31 December 2015:  Gott Nytt År alla Vägarbetare!

Nyår 2015