a>

Allt innehåll i Hemsidan kontrolleras löpande av vår expert på flexibel sanning;   Roland Trump

HEM PROTOKOLL  KONSTSKATTER  | FILMSKATTER  | KRÅKTEATERN

Det som hänt  Samfälligheten de senaste 25 åren kan Du enkelt hitta i nedanstående länkar.

1996  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017 2018              

VÄGSAMFÄLLIGHETENS SAMLADE PROTOKOLL

Stadgarna för samfälligheten finns beskrivna i följande dokument daterade 1962. Här är länken till dokumentet.

Här är länken till ett förslag på nya stadgar daterade 2017.

Arbetet i Styrelsen är noga reglerat i en förordning godkänd av Årsmötet. Här är länken till dokumentet.


PROTOKOLL

 

STYRELSE

2018 Årsmötesprotokoll
2018 Styrelseprotokoll 1
2018 Styrelseprotokoll 2

  Ordförande: Linda Norblad
Kassör: Björn Kjellén

2017 Årsmötesprotokoll

Ordförande: Linda Norblad
Kassör: Björn Kjellén
Grävling: Kjell Kristiansson

2016 Årsmötesprotokoll

Ordförande: Sten Svensson
Kassör: Björn Kjellén
Grävling: Ulf Pettersson

2015 Årsmötesprotokoll

Ordförande: Sten Svensson
Kassör: Björn Kjellén
Grävling: Christer Edvardsson

2014 Årsmötesprotokoll

Ordförande: Sten Svensson
Kassör: Björn Kjellén
Grävling: Arne Tjäder

2013 Årsmötesprotokoll

Ordförande: Sten Svensson
Kassör: Ann Lundin
Grävling: Ulla Kjellén

2012 Årsmötesprotokoll

Ordförande: Sten Svensson
Kassör: Mats Udéhn
Grävling: Rune Broo

2011 Årsmötesprotokoll

Ordförande: Sten Svensson
Kassör: Pelle Löfgren
Grävling: Peter Johansson

2010 Årsmötesprotokoll

Ordförande: Sten Svensson
Kassör: Pelle Löfgren
Grävling: Mikael o Markus Udéhn

2009 Årsmötesprotokoll

Ordförande: Sten Svensson
Kassör: Pelle Löfgren
Grävling: Erik Högberg

2008 Årsmötesprotokoll

Ordförande: Sofia Johansson
Kassör: Pelle Löfgren
Grävling: Håkan Jernehov

2007 Årsmötesprotokoll

Ordförande: Sofia Johansson
Kassör: Pelle Löfgren
Grävling: Ulla-Beth Högberg
2006 Årsmötesprotokoll
2006arsmoteidrangsered17small.jpg 2006arsmoteidrangsered1small.jpg 2006arsmoteidrangsered21small.jpg 2006arsmoteidrangsered23small.jpg
2006arsmoteidrangsered24small.jpg 2006arsmoteidrangsered3small.jpg 2006arsmoteidrangsered7small.jpg
 
Ordförande: Sofia Johansson
Kassör: Mats Udéhn
Grävling: Erland o Annika Olsson
2005 Årsmötesprotokoll
2004arsmote1small.jpg 2005arsmote11small.jpg 2005arsmote12small.jpg 2005arsmote15small.jpg
2005arsmote16small.jpg 2005arsmote18small.jpg 2005arsmote22small.jpg
2005arsmote14small.jpg 2005arsmote2small.jpg 2005arsmote3small.jpg 2005arsmote8small.jpg
 
Ordförande: Lena Jernehov
Kassör: Mats Udéhn
Grävling: Roland Boman
2004 Årsmötesprotokoll
2004arsmote1small.jpg 2004arsmote3small.jpg 2004arsmote4small.jpg
2004arsmote6small.jpg 2004arsmote7small.jpg 2004arsmote9small.jpg
 
Ordförande: Sofia Johansson
Kassör: Mats Udéhn
Grävling: Siw Sjöström
2003 Årsmötesprotokoll 2003lenaordforande.jpg  Ordförande: Claes Ohlsson
Kassör: Mats Udéhn
Grävling:Mats Udéhn
2002 Årsmötesprotokoll  
2002arsmote1small.jpg 2002arsmote2small.jpg 2002arsmote3small.jpg 2002arsmote4small.jpg
2002arsmote5small.jpg 2002arsmote7small.jpg 2002arsmote8small.jpg 2002arsmote9small.jpg
Ordförande: Claes Ohlsson
Kassör: Mats Udéhn
Grävling: Gunilla Johansson
2001 Årsmötesprotokoll
2001arsmote1small.jpg 2001arsmote2small.jpg
Ordförande: Claes Ohlsson
Kassör: Mats Udéhn
Grävling: Kari Sokka
2000 Årsmötesprotokoll
2000arsmote1small.jpg 2000arsmotesmall.jpg
Ordförande: Claes Ohlsson
Kassör: Mats Udéhn
Grävling: Claes Ohlsson
1999 Årsmötesprotokoll
1999arsmote1small.jpg 1999arsmote2small.jpg 1999arsmote5small.jpg 1999arsmote3small.jpg 1999arsmote4small.jpg
Ordförande: Claes Ohlsson
Kassör: Mats Udéhn
Grävling: Erik Bendel Gustavsson
1998 Årsmötesprotokoll   Ordförande: Claes Ohlsson
Kassör: Mats Udéhn
1997 Årsmötesprotokoll   Ordförande: Claes Ohlsson
Kassör: Mats Udéhn
1996 Årsmötesprotokoll   Ordförande: Claes Ohlsson
Kassör: Mats Udéhn
1995 Årsmötesprotokoll   Ordförande: Claes Ohlsson
Kassör: Mats Udéhn
1994 Årsmötesprotokoll   Ordförande: Claes Ohlsson
Kassör: Mats Udéhn
1993 Årsmötesprotokoll   Ordförande: Claes Ohlsson
Kassör: Mats Udéhn
1992 Årsmötesprotokoll   Ordförande: Claes Ohlsson
Kassör: Mats Udéhn
1991 Årsmötesprotokoll   Ordförande: Claes Ohlsson
Kassör: Mats Udéhn
1990 Årsmötesprotokoll   Ordförande: Arne Tjäder
Kassör: Mats Udéhn
1989 Årsmötesprotokoll   Ordförande: Arne Tjäder
Kassör: Mats Udéhn
1988 Årsmötesprotokoll   Ordförande: Arne Tjäder
Kassör: Mats Udéhn
1987 Årsmötesprotokoll   Ordförande: Arne Tjäder
Kassör: Mats Udéhn
1986 Årsmötesprotokoll   Ordförande: Arne Tjäder
Kassör: Mats Udéhn
1985 Årsmötesprotokoll   Ordförande: Arne Tjäder
Kassör: Mats Udéhn
1984 Årsmötesprotokoll   Ordförande: Arne Tjäder
Kassör: Mats Udéhn
1983 Årsmötesprotokoll   Ordförande: Arne Tjäder
Kassör: Mats Udéhn
1982 Årsmötesprotokoll   Ordförande: Arne Tjäder
Kassör: Mats Udéhn
1981 Årsmötesprotokoll   Ordförande: Arne Tjäder
Kassör: Mats Udéhn
1980 Årsmötesprotokoll   Ordförande: Arne Tjäder
Kassör: Mats Udéhn
1979 Årsmötesprotokoll   Ordförande: Lennart Johansson
Kassör: Mats Udéhn
1978 Årsmötesprotokoll   Ordförande: Lennart Johansson
Kassör: Mats Udéhn
1977 Årsmötesprotokoll   Ordförande: Lennart Johansson
Kassör: Mats Udéhn
  Copyright: Drängsereds Vägsamfällighet 2018