Header
Foreningslogo_small.jpg gravlingarsmall.jpg kassorensmall.jpg konstskattersmall.jpgKrakans bio
HEMGRÄVLINGARPROTOKOLLKONSTSKATTERKRÅKPALATSET
Vägsamfälligheten där kvinnorna är vackra, barnen duktiga och gubbarna någorlunda hyggliga
SAMFÄLLIGHETENS PROTOKOLL


2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977
Här är en länk till samtliga protokoll som skrivits. Länken till protokollen ser du till vänster.

Här ser du föreningens viktigaste funktioner genom åren; Ordförande och Kassör.

ÅR
ORDFÖRANDE
KASSÖR

2018

Linda Norblad

Björn Kjellen

2017

Linda Norblad

Björn Kjellén

2016

Sten Svensson

Björn Kjellén

2015

Sten Svensson

Björn Kjellén

2014

Sten Svensson

Björn Kjellén

2013

Sten Svensson

Ann Lundin (stf)

2012

Sten Svensson

Mats Udéhn

2011

Sten Svensson

Pelle Löfgren

2010

Sten Svensson

Pelle Löfgren

2009

Sten Svensson

Pelle Löfgren

2008

Sofia Johansson

Pelle Löfgren

2007

Sofia Johansson

Pelle Löfgren

2006

Sofia Johansson

Mats Udéhn

2005

Lena Jernehov

Mats Udéhn

2004

Lena Jernehov

Mats Udéhn

2003

Claes Ohlsson

Mats Udéhn

2002

Claes Ohlsson

Mats Udéhn

2001

Claes Ohlsson

Mats Udéhn

2000

Claes Ohlsson

Mats Udéhn

1999

Claes Ohlsson

Mats Udéhn

1998

Claes Ohlsson

Mats Udéhn

1997

Claes Ohlsson

Mats Udéhn

1996

Claes Ohlsson

Mats Udéhn

1995

Claes Ohlsson

Mats Udéhn

1994

Claes Ohlsson

Mats Udéhn

1993

Claes Ohlsson

Mats Udéhn

1992

Claes Ohlsson

Mats Udéhn

1991

Claes Ohlsson

Mats Udéhn

1990

Claes Ohlsson

Mats Udéhn

1989

Arne Tjäder

Mats Udéhn

1988

Arne Tjäder

Mats Udéhn

1987

Arne Tjäder

Mats Udéhn

1986

Arne Tjäder

Mats Udéhn

1985

Arne Tjäder

Mats Udéhn

1984

Arne Tjäder

Mats Udéhn

1983

Arne Tjäder

Mats Udéhn

1982

Arne Tjäder

Mats Udéhn

1981

Arne Tjäder

Mats Udéhn

1980

Arne Tjäder

Mats Udéhn

1979

Lennart Johansson

Mats Udéhn

1978

Lennart Johansson

Mats Udéhn


Styrelsemötesprotokoll Drängsereds styrelsemöten bokförs som anständigt är i en förening av rang. Protokollen tjänstgör som utmärkt arbetsunderlag för medlemmarna inför Årsmötet. Då föreningen under ordförande Ohlsson allt mer förlitar sig på WEB baserad information är hemsidan en utmärkt informationskälla inför årsmöten och vägarbeten.

Regler för Styrelsearbetet  Drängsereds Vägsamfällighet:

Drängsereds Vägsamfällighets styrelse har en sedan decennier väl förankrad tradition av öppenhet i styrelsearbetet. Såväl planering som ekonomiskt läge skall självklart var tillgänglig och till gagn för samtliga Samfällighetens medlemmar. Ett bra exempel på denna öppenhet är den sedan hävd erkända rätten att bevista styrelsemöten. Dock, det skall här nämnas, är styrelsen försedd med gula och röda kort i de fall medlemmar handgripligen hindrar styrelsearbetet. Då dessa verktyg ej är tillräckliga kan regulatoranordningen till sandspridaren "Arne" användas. Så har hittills ej varit fallit utan möten har genomförts på ett disciplinerat och välordnat sätt. Anstormningen till styrelsens möten har blivit så stor att ett genomarbetat regelverk har antagits och godkänts av samfällighetens årsmöte.

Tidpunkt för ordinarie styrelsemöte:

Ordinarie styrelsemöte äger alltid rum fredagen efter Kristi Himmelfärdsdag. Möteslokalen är Stena Danica (baren däck 7 bord 29). Kassören bokar resan i god tid och till rimliga priser. Styrelsen erlägger 100 SEK för sin biljett (s.k. EU-sponsring).

Prioritering av externa mötesdeltagare:

Resedeltagare förutom Styrelsen prioriteras av Styrelsen i följande ordningsföljd :
  • Styrelsemedlemmar och suppleanter till Styrelsen.
  • Tidigare styrelsemedlem som besitter gott renommé.
  • Erkända Bag-Ladies med specialitet att bana väg för Styrelsen vid kösituationer. Styrelsen bör ej resa utan att Bag-Ladies medföljer, speciell vaksamhet skall läggas på de s.k."pensionärsturerna".
  • Fordonsägare som Styrelsen har en god relation till. Endast fordon med ansenlig lastkapacitet kommer ifråga.
  • Damer som har en relation, om än tillfällig, till styrelsemedlem.
  • Vid sällsynta fall kan externa vägföreningar inbjudas i studiesyfte.
  • Hustru, make eller sambo till styrelsemedlem som har erkända kvalifikationer för kvalificerat styrelsearbete.

Ordförandens ansvar:

Ordföranden förvaltar en sats öl som medtages på resan i händelse av olyckor i fartygets baravdelningar (baren stängd). Denna sats kan med fördel förtäras inomskärs under den tidiga delen av mötet. Det åligger ordföranden att inhandla och förvalta 70 cl Gammeldansk att intagas av styrelsen i cafeterian tillsammans med Danska Wienerbröd. I händelse av nödfall, dvs ordföranden har glömt flaskan, åläggs det ordföranden ett val; Antingen inhandla tillräcklig mängd Gameldansk till styrelsen eller s.k. "kölhalning långskepps under kraftig gir". Innan denna sista procedur startar skall ordföranden överlämna samtliga föreningens dokument till föreningens kassör.

Förstagångarens ansvar:

Förstagångare bjuder hela styrelsen på en av styrelsen godkänd öl från vart och ett av fartygets utskänkningsställen. Om ej tillräckligt antal utskänkningsställen är öppna är det förstagångarens ansvar att från fartyget boka och inbjuda till förtäring vid lämplig restaurang å fastlandet. Förstagångare är ALLTID chaufför för att därvid visa styrelsen sin lämplighet och förmåga att deltaga i det mer komplicerade styrelsearbetet.


             

HEM | GRÄVLINGARPROTOKOLL | KONSTSKATTER

Copyright Drängsereds Vägsamfällighet 2016